18.04.2022

Mõtted gümnaasiumit lõpetades

2016. aastal gümnaasiumit lõpetades oli mul palju erinevaid mõtteid, mida edasi õppima minna, sest absoluutselt kõik tundus nii huvitav: geenitehnoloogia, meedia ja reklaamidisain, kehaline kasvatus ja sport, informaatika, graafiline disain, majandus ning füsioteraapia. Viimase kahe eriala osas esitasin Tartu Ülikooli ka avaldused, sest need tundusid perspektiivikad valikud. Kumbagi ma sisse ei pääsenud, sest konkurents oli suur ja jäin napilt joone alla.

Võtsin vaba aasta, et koolile vahelduseks tööd teha ja erialavaliku üle täpsemalt järele mõelda. Jõudsin mõtetega geograafia juurde, sest loodusained olid koolis alati hästi välja tulnud ja geograafia tundus huvitav ning kasulik ala, mida õppida – ikkagi Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna oma. Kuigi olin põhikoolis tihedalt kunstiga seotud olnud ja gümnaasiumit lõpetades kaalusin ka kunstilisi erialasid, siis oli sellegipoolest minus tugevalt juurdunud stereotüüp graafilise disaini bakaga mäki töötajast. Sellest tulenevalt tundus kasulikum loodusainete valdkond valida.

Põnevad geograafiaõpingud

Geograafia õppimine oli väga huvitav: suvised välipraktikad, reisid Eesti lähiriikides, igasugused põnevad ained – näiteks globaalökoloogia, inimgeograafia, kartograafia ja geomorfoloogia ning paljud teised. Arvasin, et küllap leian õpingute jooksul oma niši, kuhu spetsialiseeruda. 

Ungaris aine “Geograafiline ekskursioon” raames 2019. a suvel

2020. aasta suvel läksin oma teise tööpraktika raames keskkonnakonsultatsiooni firmasse, kus tegelesin keskkonnamõju hindamise (KMH) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) dokumentidega. Küll aga ei tekkinud seda tunnet, et tegelen enda jaoks õige asjaga või et see töö silma särama paneks. Varasem esimene tööpraktika ja õppeainetena kogetud välipraktikad polnud samuti seda tunnet tekitanud. Kui aga mu onu, kes on tarkvaraarendaja, pakkus, et võiksin tema loodud arvutiprogrammi jaoks tööriistade (tools) ikoone disainida, võtsin selle pakkumise vastu ja mõistsin ruttu, et disain on just minu teema.

Tarkvara Terminal Pro ikoonid (originaalsuuruses 16 x 16 pikslit)

Front-end arendus või UX/UI disain

2020. aasta sügisel kaalusin front-end arenduse ja UX/UI disaini vahel. Programmeerimiskeelt JavaScripti õppides mõistsin, et progemine pole ikka minu teema, mistõttu valisin UX/UI disaini. Detsembris-jaanuaris 2020-2021 läbisin UX/UI disaini koolituse koos mentorprogrammiga. Paralleelselt sellega tegelesin oma ülikooli lõputöö ja vabaainetega. 2021. aasta suvel olin UX/UI disaini praktikant ühes IT-firmas ning oktoobris asusin teises firmas tööle WordPress disaineri ja graafilise disainerina. 2022. aasta alguses tulin firmast ära, et hakata vabakutseliseks. Kevadel läbisin ettevõtluskoolituse ja hakkasin astuma samme, et luua enda OÜ.