19.01.2023

Tööde eest tasu küsimine 2022. aastal

Olen väga rahul, et tegin 2022. aasta juunis enda OÜ, mille alt hakkasin ametlikult vabakutselisena graafilise disaini, veebidisaini ja sisukirjutamise teenuseid pakkuma. Leian, et vabakutselise töökorraldus sobib ideaalselt mu väärtustega (aja- ja asukohavabadus töötamisel ning ise valin, mida ja kellele teen).

Tööde eest küsisin 2022. aastal tasu projektipõhiselt, sest tundsin, et nii on kliendil lihtsam – kindel summa on teada ning kõrvalekaldumisi esialgsest summast ei esine, või kui esineb (näiteks lisatööde näol) – siis minimaalselt. Mõned disainerid ja vabakutselised on küll soovitanud vähemalt mingitel juhtudel küsida hinda tunnipõhiselt, ent kuna ma olen olnud vabakutseline nii lühikest aega, siis on mul hetkel olnud veel keeruline arvestada, mitu tundi mul mingiks tööks kuluda võib ja milline peaks sellest tulenevalt olema tunnitasu. Seega küsisin projektipõhist hinda ja hiljem arvutasin välja, milline oli tööde teostamisel tunnitasu. Algselt panin oma tööajad käsitsi Google Sheets’i kirja, aga õige pea hakkasin kasutama lehte https://clockify.me/. 2022. aasta projektid ja nende tunnitasud on välja toodud alljärgnevas tabelis: 

TööTunnitasu (€/h, enne maksude maha arvamist)
Logo disain23,0
Kahe tänukirja disain 21,7
WordPressi lehe kohendustööd (mööbli e-pood)22,8
WordPressi lehe kohendustööd (advokaadibüroo koduleht)9,6
Advokaadibüroo tehingute skeemide kujundamine27,0
Ühe loo singli kujundus (Spotify jaoks)9,7
Veebilehe UI disainid Figmas (desktop- ja mobiilivaated)33,5
Veebiarenduse- ja SEO-teemaliste artiklite kirjutamine 63,4

Nagu näha, siis kõikumisi erinevate projektide lõikes esines. See-eest sain päris hästi kätte tunnetuse, kui kaua aega mul mingiteks töödeks kulub. Nii on edaspidi kergem küsida projektipõhist tasu ja/või tunnipõhist tasu.

Mõni võib-olla teeb suured silmad, et ma niivõrd detailselt lahkan oma töötasu, ent mulle tundub, et palgast ja töötasust rääkimine on eestlaste seas tabuteema. Õnneks tundub, et see tendents on muutumas. Olen hakanud instagramis jälgima erinevaid rahatarku inimesi, nagu näiteks Kristi Saare (@kristiinvesteerib), Jekaterina Tint (@moneysmarterme), Kristjan Liivamägi (@liivamagikristjan) ja veel mõned. Aina enam tunnen, et töötasust rääkimine ei peaks tabu olema ning et rahalises võtmes tuleb unistada suurelt – ja niisamuti teadlikult ning eesmärgipäraselt tegutseda, et neid unistusi ellu viia.

2023. ja 2024. aasta mõtted ning plaanid

2023. aastal soovin oma kliendibaasi laiendada ja tööde hulka suurendada, et igas kuus oleks ajalises mõttes piisavalt tööd. Näiteks eelmise aasta suvel, kui inimesed puhkasid, oli raske projekte leida ja seega ei saanud ma kasutada täit potentsiaali, et igas kuus ja nädalas piisavalt tööd teha ning tulu teenida.

2024. aasta sügisel on mul plaan minna Tallinna Tehnikaülikooli magistrisse. Mind huvitab eriala “juhtimine ja turundus”. Selleks on aga vaja eelnevalt läbida Tallinna Tehnikaülikooli avatud õppes mõned majandusalased eeldusained, sest minu geograafia eriala bakalaureuseõpingutes ei olnud piisavalt majandusaineid. 2023. aasta kevadsemestril läbin kaks ainet, 2023. aasta sügissemestril kolm ainet ning 2024. aasta kevadsemestril vajadusel veel ühe aine (käsitleb enam-vähem täpselt samu teemasid, mida minu 2022. aastal läbitud ettevõtluskoolitus, seega VÕTA komisjon ehk hindab ettevõtluskoolituse sobivaks asendama vastavat õppeainet). Kõik need ained, mida vaja läbida, on igaüks 6 EAP. Ausalt öeldes isegi ootan avatud ülikooli, sest ülikoolis õppimisest on juba veidi aega mööda läinud ning soov koolis õppimise järele on vaikselt (taas)tekkinud. 

2023. ja 2024. aastal on plaanis rohkem õppida sotsiaalmeedia turunduse ja SEO kohta. Ka on mind hakanud huvitama juhtimisvaldkond, seda suuresti vabatahtlike organisatsiooni JCI liikmeks olemise tõttu. Projektides kaasa löömine ja iseäranis 2022. aasta JCI Estonia presidendiballi projektijuhiks olemine on tekitanud tunde, et see valdkond sobib mulle. 

Graafilise disaini osas on mulle hakanud huvi pakkuma 3D-valdkond, sest instagramis on silma jäänud erinevad tekstitüüpi logod ja muud kujutised, mis on tehtud sellises stiilis:

Allikas: @mun15h. https://www.instagram.com/p/Cgrhm-qs4mV/

Allikas: @mun15h. https://www.instagram.com/p/CmHNlGUrWjg/

Kokkuvõtlikult võib öelda, et ideid ja mõtteid on palju ning arenemisruumi samuti. Ootan huviga, mida 2023. & 2024. aasta toovad ja kuhu enda oskuste ning teadmiste poolest välja jõuan.